Aktier och option


Här hittar du länkar och samarbeten till andra bloggar och webbsidor.

I grund och botten betyder det att en eller flera av de värdepapper som hålls i marginalkontot har minskat i värde under en viss punkt. Investeraren måste antingen lägga in mer pengar på kontot eller sälja några av de tillgångar som finns i kontot.

Marginalanrop

Key Takeaways
  • Marginalanrop är krav på ytterligare kapital eller värdepapper för att få en marginal konto upp till minsta underhållsmarginal.
  • Mäklare kan tvinga näringsidkare att sälja tillgångar, oavsett marknadspris, för att möta marginalanropet om näringsidkaren inte deponerar medel.

Hur marginal samtal fungerar

Ett marginalanrop uppstår när en investerare lånar pengar från en mäklare för att göra investeringar. När en investerare använder marginal för att köpa eller sälja värdepapper betalar han för dem att använda en kombination av egna medel och lånade pengar från en mäklare. En investerares eget kapital i investeringen är lika med marknadsvärdet av värdepapper minus lånade medel från mäklaren.

Ett marginalanrop utlöses när investerarens eget kapital, i procent av det totala marknadsvärdet på värdepapper, understiger ett visst procentuellt krav, vilket kallas underhållsmarginalen. Medan underhållsmarginalen kan variera mellan mäklare fastställer federal lag en minimi underhållsmarginal på 25%.

 

En investerare köper 100 000 dollar av Apple Inc. med 50 000 dollar av eget kapital och lånar resterande 50 000 dollar från mäklaren. Investerarens mäklare har en underhållsmarginal på 25%. Vid inköpsperioden är investerarens eget kapital i procent 50%.

Investors Equity As Percentage = (Marknadsvärde av Värdepapper – Lånade Fonder) / Marknadsvärde av Värdepapper

I vårt exempel: 50% = ($ 100.000 – $ 50.000) / ($ 100.000)

Detta ligger över 25% underhållsmarginalen, men antar att på den andra handelsdagen faller värdet på de köpta värdepapperen till $ 60.000. Detta resulterar i investerarens eget kapital på $ 10 000 (marknadsvärdet på $ 60 000 minus de lånade fonderna på $ 50 000), eller 16,67%.

16,67% = ($ 60,000 – $ 50,000) / ($ 60,000)

Detta ligger nu under underhållsmarginalen på 25%. Mäklaren gör ett marginalanrop, vilket kräver att investeraren ska betala minst $ 5000 för att möta underhållsmarginalen. Det belopp som krävs för att uppfylla underhållsmarginalen beräknas som:

Belopp som motsvarar minsta underhållsmarginal = (Marknadsvärde för värdepapper x underhållsmarginal) – Investors Equity

I vårt exempel beräknas erforderliga $ 5000 beräknas som:

$ 5000 = ($ 60.000 x 25%) – $ 10.000

Investeraren behöver minst 15 000 kronor av eget kapital (marknadsvärdet på värdepapper på 60 000 dollar, 25 procent av underhållsmarginalen) på sitt konto för att vara berättigad till margin, men har bara 10 000 USD i investerarens eget kapital vilket medför en brist på 5 000 dollar. Marginalanropet är för $ 5 000, och om investeraren inte deponerar pengarna i tid, kan mäklaren likvidera värdepapper till det värde som är tillräckligt för att kontot ska överensstämma med reglerna för underhållsmarginalen.

Vi ser gärna att du som brinner för

Det är många lyssnare och tittare som vill stötta en andra säsong men tycker att det är lite krångligt att ta sig igenom så vi har löst det genom att man nu också kan stötta kampanjen via Swish.

Vi ser gärna att du som brinner för skapande lika mycket som oss delar din design och kreativitet med oss för eventuella samarbeten.

Vi samarbetar gärna med dig som arbetar med trading på dina olika kanaler. Var vänlig att kontakta oss, länk till dina kanaler och relevant hoppsan. Vi ser fram emot att höra från dig!

Det finns en uppsjö av kreditkort att välja mellan och det är inte alldeles enkelt att hitta rätt. Kolla in vår guide för hur du skall hitta bäst kreditkort.

Recent Posts