Börsintroduktion, vad är det?


Börsintroduktion

När ett företag gör en börsintroduktion så innebär det att aktierna i ett aktiebolaget förs tillgängliga för handel på en aktiebörs där aktien samtidigt noteras.
En börsnotering innebär att ett bolag väljer att notera aktier på börsen.

Oftast brukar allmänheten erbjudas möjligheten till att köpa aktie i bolaget till en i förhand bestämd teckningskurs.
En börsintroduktion innebär oftast att bolaget får fler aktieägare och att ägandet i företaget sprids.

Normalt brukar en investmentbank ta hand om ett företags börsintroduktion.

Börsintroduktion betyder på engelska public offering eller IPO.

Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Recent Posts