Diskretionär förvaltning, vad är det?


Diskretionär förvaltning, vad är det? – definition och förklaring

Diskretionär förvaltning är något som banker och fondkommisionärer erbjuder sina kunder som efterfrågar förvaltning och löpande placeringsbeslut. Kunder ger banken eller fondkommistionären mandat att fatta beslut och då oftast inom vissa fasta avtalade ramar.

Ett vanligt mål för diskretionär förvaltning är att förvaltningen över tiden ska skapa mervärde i form av överavkastning jämfört med fastställda jämförelseindex.
Så här skriver finansinspektionen om diskretionär förvaltning.

På engelska betyder diskretionär förvaltning discretionary management.

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Recent Posts