Börsen idag – en marknadsplats för köpare och säljare | Börsen idag


Börsen idag

Börsen idag är en marknadsplats för handel som sker genom att köpare och säljare kan mötas. Det kan alltså i teorin vara precis vad som helst som handlas på en börs. Det vanligaste på börsen idag är dock aktier.

Vi ska nu titta närmare på börsen idag som fenomen. Hur kom de första börserna till och hur har utvecklingen lett oss fram till de gigantiska börser vi ser idag? Vi ska också se på hur handeln på bören idag går till samt vilken roll börsen spelar för till exempel politiken och även för miljön.

Världens första börs fanns i Amsterdam

Tittar vi långt bakåt i historien och försöker identifiera vad som är världens första börs, så hamnar vi i Holland år 1602. På den tiden var Holland en stor militärmakt och hade en egen flotta. Många expeditioner avseglade för att erövra och handla i fjärran länder. Det som senare skulle bli en börs började med att köpmän i Amsterdam tilläts köpa andelar i dessa expeditioner. Expeditionerna var mycket kostsamma att genomföra och innebar en stor risk. Genom att låta investerare köpa andelar i expeditionen så fick man lättare att samla ihop till kapital. Detta blev mycket populärt bland Amsterdams köpmän. Ganska snart uppstod dock en efterfrågan bland köpmännen efter att kunna sälja sina investeringar innan expeditionen avslutats.

världens första börs
världens första börs

1602 bildade således det Holländska Ostindiska Kompaniet börsen i Amsterdam. Handeln tog fart och alla var nöjda. Inte långt därefter upplevde samma börs även världens första (men icke sista!) börskrasch. Den här börskraschen har omtalats i otaliga läroböcker och visar vad som händer när rena spekulationer driver upp priserna på en tillgång. Tittar man på börskrascher genom historien så ser man hur extremt lika dom är i sin uppbyggnad och funktion. Många kallar dessa bubblor och framförallt upplösningen av dessa för en självsanering där prisläget stabiliseras på en mer korrekt nivå.

På 1630-talet inträffade alltså tulpanmanin i Holland. Sedan länge hade tulpaner varit populära i Holland men det var först när man började handla på börsen med lökar som det verkligen tog fart. I och med att tillgången nästan var obegränsad så påverkade dock inte den stigande efterfrågan priset nämnvärt. Tulpanhandlarna funderade på vad dom skulle göra för att tjäna pengar på den stigande efterfrågan. Lösningen var enkel. Gemensamt ströp dom tillgången på lökar. Sakta började priserna stiga.

När odlarna upptäckte handlarnas stigande marginaler så började dom sälja lökarna på egen hand istället. Priserna steg ytterligare. Runt om i landet började ryktet spridas om vilken fantastisk investering tulpanlöken var.

De första terminskontrakten

Handeln med tulpanlökar blev allt mer intensiv under senare halvan av 1630-talet. Då tulpaner bara kan odlas under en begränsad tid av året så började det även spekuleras mycket kring kommande års avkastningar. Helt plötsligt erbjöds investerare att köpa en typ av terminskontrakt för kommande skörd. Detta gjorde att priserna steg ytterligare och 1635-1637 var världens genom tiderna första börsbubbla ett faktum. Men tro inte att bubblan sprack här. Nej, vad som skulle hända härnäst är ingenting annat än spektakulärt.

Ett annat ord för tulpanbubblan är tulpanmanin. Och visst var det en manisk stämning på börsen i Amsterdam. Vanliga medborgare sålde sina hus för att köpa tulpaner. Priserna steg mot skyarna. Tills en dag då priserna inte steg längre. Paniken utbröt omgående. Kanske förstod de flesta att en tulpan saknade allt vad substansvärde heter. Terminskontrakten blev omgående helt osäljbara. Det fanns inga köpare. Kort därefter var även lökarna helt osäljbara och många medborgare förlorade allt de ägde och var även skuldsatta för livet.

Det här var vid en tid då regleringar ännu inte var uppfunna. Marknaden var i princip helt fri. På börsen idag ser det så klart helt annorlunda ut. Men de grundläggande principerna gällande köpare och säljare som möts på en marknadsplats för att till ett marknadspris utbyta tillgångar är ännu idag de samma.

Fler börser och mer handel

Börsen i Amsterdam var alltså startskottet. Det tog ett tag innan efterfrågan på marknadsplatser för tillgångar tog fart på allvar. I samband med industrialismen och uppkomsten av producerande företag så ökade efterfrågan på kapital bland företag. Fler börser kom till för att kunna skapa kapital åt företag.

Börsen i Sverige

År 1863 bildades Stockholms Fondbörs. Börsen hade ensamrätt på handel med aktier men inte när det gällde optioner. Det var dock inte förrän år 1984 som Olof Stenhammar startade uppstickaren Optionsmäklarna, även kallat OM.

Vad som var unikt med OM var man helt saknade det klassiska börsgolvet där handel skedde. Istället var man pionjärer när det gällde den tidiga digitaliseringen av börsen. Handeln skedde alltså helt digitalt och detta var en av anledningarna till att OM blev mycket framgångsrikt.

Intressant att notera är dock att Olof Stenhammar själv inte såg den digitala handeln som en nyckel till framgång från börjand, utan detta kom som en total överraskning för honom senare.

År 1992 så upplöstes börsmonopolet och OM och Stockholms Fondbörs blev rivaler. OM köpte andelar av Stockholms Fondbörs och lyckades till slut helt och hållet ta över fondbörsen för 1,5 miljarder kronor.

Nu blev namnet OM Stockholmsbörsen. Vi ser hur det namn vi känner till på börsen idag sakta växer fram. X:et står faktiskt för exchange och är något som många börser har i sin benämning för att tydliggöra vad man sysslar med. 2008 blev OMX en del av NASDAQ OMX Group.

Hur fungerar den moderna börsen idag?

Ordet börs eller aktiebörs är skyddat av Finansinspektionen och endast företag med tillstånd får lov att bedriva börsverksamhet. Dessa företag är främst banker och finansinstitut. En börs är inte att förväxla med så kallade aktielistor, såsom First North eller Aktietorget, som alltså enbart listar aktier och inte erbjuder handel.

Orderdjup och spread – vad är det?

I och med att börsen idag är en fri marknadsplats där säljare kan sälja sina innehav till valfritt pris och köpare kan erbjuda sig att köpa dessa till valfritt pris, så kommer det finnas x antal aktier tillgängliga för ett visst pris och x antal köpordrar, villiga att köpa till ett pris. Ofta ser man på börsen idag både köpare och säljare som lagt sig på olika nivåer. Dessa olika nivåer kallas för orderdjup. Ordet kommer från engelskans order book, vilket är en bra beskrivning av vad det handlar om. Orderdjupet kan alltså beskrivas som en orderbok. Orderdjupet säger en del om hur starka köparna respektive säljarna är. När säljarnas begärda pris matchar en köpares accepterade pris så sker en affär på det antal aktier som köparen vill köpa och säljaren vill sälja. Skillnaden mellan det lägsta pris en säljare vill sälja till och det högsta pris en köpare kan tänka sig att köpa till, kallas för spread. Rent krasst är det alltså den avgift man får betala om man köper en tillgång och direkt därefter säljer den (courtage och andra avgifter obeaktade). Har man en stor spread så minskar sannolikheten för att affärer ska gå igenom.

Volym – varför det är en viktig faktor på börsen idag

Volymen är det antal aktier som handlats under exempelvis en dag. Volymen är en viktig faktor att titta på på börsen idag, då den kan visa hur aktivt en aktie handlas. En mycket låg volym innebär att senaste avlutskurs inte har samma tyngd som en kurs som satts genom handel i stora volymer. Det är ganska enkelt att förstå. Tänk dig att du är på en auktion och en fin cykel ropas ut för 500 kr. Du har en cykelaffär men är osäker på om cykeln är värd mer eller mindre, men går med på utropspriset. Första, andra, tredje och cykeln är din för 500 kr. Sedan ropas ett parti på 1000 cyklar ut av exakt samma modell. Plötsligt står ett antal cykelåterförsäljare och budar krona för krona och partiet klubbas för 525.345 kronor. Vad är cykeln värd? Förmodligen runt 525 kronor. Volymen ger oss alltså en fingervisning om i vilken utsträckning prissättningen är rättvisande eller ej.

Börsen idag och dess roll för företagen

Börsen idag spelar en avgörande roll för företagen. De flesta företag startar ju som ett aktiebolag med ägarna som aktieägare. Detta innebär att kapitalet är begränsat. Det normala är att företag växer, får fler anställda och skapar större omsättning. Det är inte alla företag som tillsut hamnar på börsen, detta är i realiteten en mycket liten andel. Men vissa bolag hamnar slutligen vid ett vägskäl där dom antingen kan fortsätta på sin utstakade väg eller genom att tillföra nytt kapital kan ta steget ut på nya marknader och söka ytterligare expansion. Det är här börsen idag kommer in som en avgörande möjlighet för dessa bolag. Genom att börsintroduceras kan ett bolag emittera aktier på exempelvis Stockholmsbörsen. Då skapas ett så kallat prospekt som investerare kan ta del av och se om man tycker att värderingen av bolaget stämmer överens med det pris man vill sälja sina aktier för.

Börsintroduktioner på börsen idag

Investerarna tittar på framtidsutsikterna för bolaget för att se om det finns potential till tillväxt och ökad avkastning på kapitalet. När bolaget väl noteras på börsen och alla aktier är sålda så har bolaget fått ett rejält tillskott i kassan. Nu kan bolaget göra de satsningar man strävat efter.

Nu har dock bolaget ett stort antal aktieägare att ta hänsyn till. En aktie är ju också oftast en röst vid bolagsstämman, vilket innebär att aktieägarna har makt att påverka riktningen på bolaget i framtiden. Dessutom kommer aktieägarna att förvänta sig avkastning på sin investering genom så kallad aktieutdelning.

Den egna aktiekursens påverkan

En ytterligare faktor som blir avgörande för ett börsnoterat bolag på börsen idag är den egna aktiekursen. Genom att notera sina aktier på börsen ger man ju vem som helst fri tillgång till att köpa andelar i bolaget, även konkurrenter! Lever bolaget inte upp till de förväntningar som marknaden har så kommer aktiekursen att sjunka och bolaget blir ett lättare byte för konkurrenterna.

Det är vanligt att ledningen för börsnoterade bolag själva har aktier i det bolag de är verksamma i. Ofta har de även lukrativa bonusprogram med optioner och aktier som grund, vilket gör att dessa personer gärna ser en stigande aktiekurs.

En stigande aktiekurs är bra även för det egna bolaget då gör det möjligt att göra investeringar och använda sina egna aktier som säkerhet. Aktierna är på sätt och vis bolagets egna valuta.

Vilka bolag på börsen idag påverkas mest av den egna aktiekursen?

Generellt kan man även säga att på börsen idag, ju större börsbolag, desto mindre påverkan har den egna aktiekursen på bolagets verksamhet. Tar man till exempel ett stort bolag som Google, så spelar det inte någon som helst roll för företagets omsättning och resultat vad den egna aktiekursen visar.

Den moderna börsen idag – Robothandel

Alla har väl sett de klassiska bilderna från börsgolven på Wall Street? Mäklarna står med telefonluren klämd mellan axeln och örat och skriver på ett block, river av pappret och viftar med lappen i luften samtidigt som dom skriker över golvet. Så här ser det inte ut på börsen idag. En stor andel av de affärer som görs på börsen idag görs inte av människor, utan av datorer, via så kallad robothandel.

Hur kom vi dit vi är på börsen idag?

Det är ganska enkelt att tänka sig hur allt en gång började. Digitaliseringen av börsen började redan under sent 70-tal och tidigt 80-tal. Till en början handlade det om att effektivisera verksamheten och se se till att den stora andel affärer som genomfördes skulle kunna genomföras så snabbt som möjligt. En långsam börs var ett hot mot börsen som marknadsplats. I och med att handeln datoriserades kom således också möjligheten att handla via datorer. Datorer är både snabbare och i vissa fall smartare än människor.

Handlare började så småningom att skapa algoritmer för att låta datorerna köpa och sälja aktier automatiskt. Givet vissa signaler och kriterier så både köper och säljer algoritmen aktier, och det går blixtsnabbt. Denna snabbhet blev också en fördel för datorerna kontra vanliga handlare. Snart utvecklades också den så kallade HFT – High Frequency Trading som vi ser på börsen idag, där man alltså tjänar pengar på att vara snabbare än konkurrenterna.

Robothandel som missleder aktiekurser på börsen idag

På börsen idag händer det att ordrar läggs ut på miljonbelopp för att sedan tas bort någon millisekund senare. Detta görs av datorer i syfte att påverka aktiekurser i en viss riktning utan att avslut hinner ske. I Augusti 2011 hände en märklig sak på Stockholmsbörsen då hela börsen föll kraftigt och helt utan någon uppenbar anledning. I USA hände en liknande händelse men med ett ännu kraftigare ras. Händelsen går under namnet Flash Crash. Exakt klockan 2:32 PM den 6:e Maj 2010 så föll alla de stora indexen i USA kraftigt. På bara 36 minuter hade Dow Jones fallit med hela 9%. Ett helt osannolikt fall på så kort tid. För den som är intresserad så finns det intressanta nyhetssändningar att ta del av på Youtube där man kan se förvåningen i nyhetsankarnas ögon när kurserna helt plötsligt rasar.

Utredningarna som följde efter Flash Crashen visade att det vara robothandel som var boven i dramat. 5 år senare dömdes en trader i USA på 22 punkter för att ha manipulerat kursen genom att kort innan raset ha modifierat en order på S&P-futures hela 19.000 gånger på mycket kort tid. Detta skapade en obalans på marknaden som fick robothandeln att spåra ut.

Fejkad orderläggning på börsen idag

Fejkad orderläggning existerar på på börsen idag och kommer förmodligen alltid att göra. Det går inte alltid att avgöra vad som är en fejkad orderläggning och vad som är en order som på ärlig grund dras tillbaka.

En av de mest kända fejkarna på börsen idag är en tysk vid namn Paul Rotter. Under 90-talet lade han stora ordrar, bland annat på Eurex obligationsmarknad, bara för att några sekunder senare dra tillbaka dom. Detta gjorde att handlarna blev konfunderade och agerade, likaså den tiden automatiska handelssystem.

Ingen vet hur mycket Paul Rotter tjänade på att genomföra dessa fejkade ordrar, men ryktet säger att det handlar om gigantiska summor på över 100 miljoner kronor per år. Paul Rotter fick det talande smeknamnet “The Flipper” efter sina vågade affärer.

Privatsparare på börsen idag

På 80- och 90-talet var det jämför med börsen idag ganska omständigt att handla med aktier. Dels var man tvungen att använda sig av en aktiemäklare för att genomföra sina handel och dels var det mycket krångligare att deklarera sina affärer. På 00-talet började de första nätmäklarna dyka upp och att handla på börsen idag är betydligt enklare nu är då.

Detta har gjort att fler och fler privatsparare väljer börsen idag framför att låta banken ta hand om pengarna. I Sverige har nätmäklare som Avanza och Nordnet vuxit enormt på kort tid.

Annat än aktier på börsen idag

Med fler och fler privatpersoner på börsen har också utbudet av finansiella instrument ändrats på senare tid. Börsen idag erbjuder en rad instrument för de privatsparare som vill ha produkter med hävstång, börshandlade fonder, osv. Bankerna tävlar med varandra om att erbjuda de mest lukrativa och unika produkterna.

Börsen idag och politiken

Ekonomi och politik har ju ett nära samband. Men hur är det med börsen idag? Och hur påverkar politiken börsen idag? Många tenderar att övertolka politikens inflytande över aktiekurser och börsens rörelser. Om man ska se det krasst så finns det på lång sikt ett hundraprocentigt samband mellan vad som händer inom ett bolag och vad som händer med dess aktiekurs. Det är alltså INTE politiken som påverkar. Ändå tenderar aktiekurserna att svaja ordentligt när det är valår.

Vad många inte tänker på är att börsen idag är en fri marknad och det är mycket lite som politikerna kan göra för att påverka den. Kvar återstår då påverkan på de enskilda bolagen. Visst kan det finnas vissa branscher som kan påverkas positivt eller negativt av vissa reformer, men att se några större förändringar på aktiekursen enbart beroende på vilket parti som regerar, det är att övertolka.

Hur påverkar räntan börsen idag?

Vi har alltså konstaterat att politiken har en liten inverkan på börsen idag, i alla fall på lång sikt. Men hur är det med räntan? Här ser vi ett mycket tydligare samband, om än inte jättestort.  Idag har vi ju ett ränteläge med en negativ ränta. En låg ränta innebär att hushållen betalar mindre i ränta och dessutom kan låna mer. Detta betyder i sin tur en ökad konsumtion. När hushållen konsumerar mer så ökar börsbolagen i regel sin omsättning. Börskurserna går upp. Dessutom blir det ju billigare för företagen själva att investera, vilket förhoppningsvis ska leda till avkastning. Ökad avkastning betyder i regel stigande aktiekurser.

På samma sätt kan vi se ett samband när räntan stiger. Har vi en hög ränta så vill privatsparare till exempel placera sina pengar i räntepapper i större utsträckning än vid låg ränta. Efterfrågan på aktier blir mindre och priserna faller. Dessutom minskar ju konsumtionen och således bolagens omsättning.

Räntans påverkan på börsen idag ska dock inte överdrivas. Ränteförändringar brukar innebära en kortsiktig påverkan på börsen och volatiliteten kan påverkas. Men på sikt brukar det suddas ut. Marknaden är ganska tolerant mot förväntade ränteförändringar. Om en räntehöjning görs mot bakgrund av en stark konjunktur så blir påverkan inte så stor.

Börsen idag och miljön

Miljön, klimathotet och den globala uppvärmningen får allt mer utrymme i den globala debatten. Här spelar börsen idag en stor och viktig roll. Det är på börsen bolagen hämtar sitt kapital och det är de som investerar som kan avgöra om dom får ett “go” eller “no go”.

Många banker och institut har anammat den enorma efterfrågan som finns bland framför allt investerare i Europa gällande klimatsmarta investeringar. Så kallade gröna fonder poppar upp titt som tätt på börsen idag och den ena är grönare än den andra.

Genom att fonderna köper in sig i stora börsbolag kan dom vara med och påverka de investeringar som bolagen gör för att bidra till klimatomställningen. Många företag på börserna i världen ser hur opinionen rör sig och bolagen förväntar sig tuffare regleringar i framtiden. Omställningen har därför tagit fart och kraven som företagen ställer på varandra blir också tuffare.

De flesta bolag idag ställer till exempel höga krav på sina kunder och leverantörer att kunna visa på miljövänligt produktion, osv. Dessa bolag listas sedan och det finns organisationer och andra aktörer som klassificerar börsbolagen baserat på hur miljövänliga dom är.

Recent Content